Böbrek tümörlerinin geleneksel olarak tedavisi bütün böbreğin çıkarılması şeklindedir. Ancak son cerrahi gelişmeler ile 4 cm’den küçük tümörlerde böbreğin sadece tümörlü olan kısmı çıkarılmaktadır. Böbreğin kalan kısmı ise fonksiyon görmeye devam etmektedir. Bu ameliyata parsiyel nefrektomi denmektedir. Ameliyat geleneksel olarak büyük bir cerrahi kesi ile açık operasyon şeklinde yapılmaktadır. Son zamanlarda robotik teknolojinin devreye girmesi…

Böbreklerden köken alan kanserlere böbrek kanseri denmektedir. Erişkin tümörlerinin %3 kadarını oluşturmakta ve genellikle 50-70 yaşları arasında görülmektedir. Böbrek tümörünün tedavisi hastanın yaşı, sağlık durumu ve kanserin evresine göre belirlenir. Erken dönemde teşhis edilen böbrek kanserlerinde birinci basamak tedavi radikal nefrektomidir. Böbrek kanserleri kemoterapi ve radyoterapiye genellikle dirençlidirler. Radikal Nefrektomi operasyonu geleneksel olarak büyük bir…

Böbrekler karın arka duvarında, omurganın her iki yanına yerleşmiş olan organlarımızdır. Böbreklerin temel görevi vücudumuzdaki artık ve toksik maddeleri idrar vasıtasıyla vücudumuzdan atmaktır. Böbreklerin en önemli hastalıklarından bir tanesi Üretroplevik bileşke darlıklarıdır (böbrek kanal darlıklarıdır). Bu darlıkların en önemli sebeplerinden bir tanesi kalıtsal damar basılarıdır (çaprazlayan damar). Prof. Dr. Ali Rıza Kural’ın Robotik Piyeloplasti videosunu…

Science Citation Index Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanmış Makaleler Review of 1018 cases of undescended testes. Macit,F.,Solok,V.,Tellaloğlu,S.,Öner,A ,Kural,A.,Ander,H. :Prog.reprod.Biol.Med.,vol. l0 ,pp.132-137 ( Karger, Basel, 1984 ) Xanthogranulomatous pyelonephritis in children and adults. Kural AR, Akaydin A, Oner A, Ozbay G, Solok V, Oruc N, Erozenci A. Br J Urol. 1987 May;59(5):383-5 Intravesical migration of a rectal…

Nefron Koruyucu cerrahi , video sunumu: AR Kural, O Demirkesen, H Akpınar, C Öbek. * En iyi video ödülü, 17.Ulusal Üroloji kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya Metastatik prostat kanserinde antiandrojen tedavinin lipid peroksidasyonu ve antioksidan sistemlere etkisi : HA İynem, ZA Alademir, C Öbek, AR Kural, D Konukoğlu, T Akçay. * En iyi 3. Poster…

da Vinci 3 Boyutlu Kamera Standart Laparoskopik görüntüler tek bir kamera ile sağlanmakta ve 2 boyutlu görüntü vermektedir. Bu evlerinizde derinlik hissi olmayan televizyonların görüntüsüne benzemektedir. da Vinci robotik cerrahi sistemi ise her bir gözümüze ayrı ayrı gelen yüksek çözünürlüklü iki adet fiber optik kameradan oluşmaktadır. Böylece cerrahi konsoluda oturan cerraha, tıpkı gözlerimizde olduğu gibi,…

Sistit Akut Sistit: Sistit idrar kesesinin (mesane) enfeksiyonudur. İdrar yolları ve üreme sisteminde en sık görülen hastalıklardan biridir. Zamanında tedavi edilmezse hastalık böbrekleri de etkileyecek biçimde yayılabilir , mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlar oluşturabilir. Nedenleri Cinsel ilişki, idrar yolundan girilerek yapılan girişimler, gebelik ve doğum, nörolojik hastalıklar, mesane taşı, prostat hastalıkları, sıvı tüketiminin az olması,…

Böbrekler vucudumuzun her iki yanında, karın arka bölgesinde bulunan ve kanı süzme görevi yapan organlarımızdır. Böbrek kanserleri böbreğin idrarı üreten kısmının (parankim) kanserleri ve idrarın toplandığı havuzcuktan (toplayıcı sistem) kaynaklanan kanserler olarak ikiye ayrılabilir. Burada öncelikle parankim kanserlerinden daha sonra da toplayıcı sistem kanserlerinden bahsedilecektir. Böbrek parankim kanserleri yetişkin kanserlerinin yaklaşık %3’ünü oluşturur. Erkek kadın…

© 2017 - Ali Rıza Kural