Böbrek tümörlerinin geleneksel olarak tedavisi bütün böbreğin çıkarılması şeklindedir. Ancak son cerrahi gelişmeler ile 4 cm’den küçük tümörlerde böbreğin sadece tümörlü olan kısmı çıkarılmaktadır. Böbreğin kalan kısmı ise fonksiyon görmeye devam etmektedir. Bu ameliyata parsiyel nefrektomi denmektedir. Ameliyat geleneksel olarak büyük bir cerrahi kesi ile açık operasyon şeklinde yapılmaktadır. Son zamanlarda robotik teknolojinin devreye girmesi ile bu operasyonlar minimal invaziv bir şeklinde yapılmaya başlanmıştır. Robotik parsiyel nefrektomi operasyonu diğer bütün robotik operasyonlarda olduğu gibi milimetrik küçük deliklerden gerçekleştirilmekte ve robotik cerrahinin bütün avantajlarını taşımaktadır.

© 2017 - Ali Rıza Kural