Open/Close Menu Robotik Cerrahi Uzmanı
 1. Nefron Koruyucu cerrahi , video sunumu: AR Kural, O Demirkesen, H Akpınar, C Öbek. * En iyi video ödülü, 17.Ulusal Üroloji kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya
 2. Metastatik prostat kanserinde antiandrojen tedavinin lipid peroksidasyonu ve antioksidan sistemlere etkisi : HA İynem, ZA Alademir, C Öbek, AR Kural, D Konukoğlu, T Akçay. * En iyi 3. Poster ödülü, 17.Ulusal Üroloji kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya
 3. El yardımıyla Laparoskopik radikal nefrektomi, video sunumu : A.R. Kural, O. Demirkesen, H Akpınar, N Yavuz, İ Tüfek, * 7.Uluslararası katılımlı Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Üro-Vizyon 2004 Video-Endoskopik Sunu ikincilik ödülü, Antalya, 22–24 Nisan 2004
 4. Noninvasive 3-D EBCT angiography of the renal arteries : poster sunumu : S.M. Tepe, E Memişoğlu, AR Kural. * Winning non-cardiac abstract, EBT International Symposium 2002, New Orleans, USA
 5. Laparoscopic ureterolysis for the treatment of bilateral fibrosis. Kural AR., Obek C., Akpınar H., Demirkesen O., Tüfek İ. * 3rd Prize of Urovision 2006, “8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop”, 12-16 April 2006, Antalya
 6. Robot assisted Laparoscopic diverticulectomy combined with photoselective vaporization of prostate.AR Kural, F Atuğ, H Akpınar, İ Tüfek, S Akşit * En iyi 3. Video ödülü : 3rd Congress of Iranian Endourology & Urolaparoscopy Society, 29-31 Ekim, Tahran * ERUS 2008 : En iyi 3 video ödülü : 5th European Robotic Urology Symposium, 10-12 Eylül 2008, Prag
 7. Üreteropelvik Bileşka Darlıkların Tedavisinde Robot Yardımlı Piyeloplasti: AR Kural, H Akpınar, İ Tüfek, S Akşit,F Atuğ, * En iyi video dalında Mansiyon ödülü, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya
 8. İstanbul Üniversitesi’nin 1998 ve 2006 yıllarında uluslararası yayınlara katkı nedeniyle verdikleri “Başarısı Araştırıcı Belgesi” ödülleri.

National Conferences Organized

 1. Birinci BPH KURSU : Endoüroloji Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD işbirliği ile: 3-4 Mayıs, 2006, Kocaeli
 2. Birinci Perkütan Renal Cerrahi Kursu : Endoüroloji derneği ve Florence Nightingale Hastanesi işbirliği ile Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, 2002
 3. İkinci Perkütan Renal Cerrahi Kursu : Endoüroloji derneği ve Florence Nightingale Hastanesi işbirliği ile Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, 2004
 4. Dördüncü Perkütan Renal Cerrahi Kursu : Endoüroloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Üroloji AD işbirliği ile :20-21 Ekim 2006, Ankara
 5. Birinci İstanbul Laparoskopik Üroloji GünleriEndoüroloji Derneği ve Florence Nightingale hastaneleri işbirliği ile, Dedeman Oteli , 2005
 6. İstanbul Robotik Cerrahi Günleri, Florence Nightingale Hastanesi, 2006
 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 8-12 Eylül, Çeşme-İzmir, 2007 : Katılımcı sayısı : 550
 8. Robotik Cerrahi Sempozyumu, 24 Ocak, İstanbul, 2009

International Conferences and Courses Organized

 1. Laparoskopik Üroloji Kursu, Berlin Üniversitesi-Charite hastanesi ve Endoüroloji Derneği işbirliğiyle : 26-27 Mart 2006, Berlin
 2. Laparoskopik Üroloji Kursu,Sanofi Aventis ve Cordamed firmalarının desteğiyle: Strasbourg, Fransa,Şubat 2008
 3. Hands on Live Congress on Endoscopic Treatment of BPH and Urinary Stone Disease: İstanbul Üniversitesi, Amsterdam Medical Center Üniversitesi / Atina Üniversitesi işbirliği ile, 9-12 Ekim 2008, İstanbul :Katılımcı sayısı : 317

Editorship

 • Türk Üroloji Dergisi Endoüroloji, Laparoskopi Bölüm Editörü
 • Türkiye Klinikleri Laparoskopik Üroloji Özel Sayısı editörlüğü: Cilt 3 Sayı : 4, Ankara

Arbitratorship

 • Journal of Robotic Surgery
 • Türk Üroloji Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Dergisi

Book Chapter Authorship

 1. Renal Hücreli Karsinom-Testis Kanseri, Editörler: A. Akdaş, L. Türkeri, Cem Ofset, İstanbul, 1997. Bölüm : Renal Hücreli Karsinomda Nefron Koruyucu Cerrahi; Endikasyon ve Sonuçlar: sayfa:30-49. A.R. Kural, O. Demirkesen, H. Akpınar, V. Solok,
 2. Ürolojide İkilemler, Editörler : V. Solok, N.A. Erözenci, Doyuran Matbaası, İstanbul, 1997 Bölüm : Düşük Evreli Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi : sayfa : 98-105. A.R. Kural, O. Demirkesen, H. Akpınar
 3. Temel Üroloji : Editörler: K Anafarta, N Arıkan, Y Bedük. Laparoskopik Ürolojibölümü, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006
 4. Üroloji : Editörler : Ahmet Erözenci, Süleyman Ataus. Laparoskopik böbrek girişimleri. AR Kural, O Demirkesen, B Argun., İstanbul.
 5. Üroonkoloji Kitabı : Editörler : H. Özen, L. Türkeri.Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi bölümü, 727-737,Üroonkoloji Derneği yayınları, Ankara, 2007.
 6. Robotic Urology Surgery :Editor : Vipul R. Patel. Chapter : Alternative approaches to nevre sparing : Techniques and outcomes. C Öbek, AR Kural, Springer, 2006, London
 7. Temel Üroloji Cep Kitabı :K Anafarta, N Arıkan, Y Bedük. Ürolojik Laparoskopi bölümü, 2008, Ankara
 8. WHO 2nd International Consultation of Stone Disease,Editors John Denstedt, Saad Khoury: Chapter : Treatment of Renal Stone, 2008, Paris
 9. COMMITTEE 5 :Treatment of Renal Stone
  Jean de la Rosette, The Netherlands
  Pierre Conort, France /Mahesh Desai, India /Gustavo Gomez, Mexico /Jorge Gutierrez-Aceves, Mexico
  Adrian Joyce, United Kingdom / Ali Riza Kural,Turkey /Raymond J. Leveillee, USA /Jens Rassweiler, Germany / Andreas Skolarikos, Greece /Mario Sofer, Israel

Book Translations

 1. Year Book of Urology : Böbrek tümörleri , İstanbul Medikal Yayıncılık, 2003
 2. Böbrek transplantasyon :Donör nefrektomi, 1991
 3. Campbell’s Urology : Laparoskopi’nin Temel Prensipleri, 2006

© 2017 - Ali Rıza Kural