ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ

Prostat kanseri teşhisi konduğunda, kanserin yayılmasını engellemek için uygun olan hastalarda prostat bezi tamamı ile çıkarılmaktadır. Bu işleme Radikal Prostatektomi denir.

Robotik Radikal Prostatektomi, robotik cerrahideki en son gelişme olan da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile yapılmaktadır. Bu sistem hastalara daha az travmatik ve minimal invaziv bir tedavi yöntemi sunmaktadır.

Açık cerrahiyle kıyaslandığında Robotik Radikal Prostatektomi;

  • Daha az ağrı
  • Daha az kan kaybı ve kan nakli
  • Daha küçük yara izi
  • Daha hızlı iyileşme

gibi avantajlar sunmaktadır.

da Vinci Robotik Prostatektomi Videosu için tıklayınız

DA VINCI ROBOTU İLE YAPILAN DİĞER AMELİYATLAR

Böbrek Kanal Darlık Ameliyatları

Piyeloplasti
(Kanaldaki darlığın giderilmesi)

Böbrek Kanser Ameliyatları

Radikal Nefrektomi
(Kanserli böbreğin tamamının çıkarılması)

Parsiyel Nefrektomi
(Sadece tümörlü bölgenin çıkarılması)

Üreter Darlık Ameliyatları

Üreteroneosistostomi
(Üreter ile mesanenin yeniden ağızlaştırılması)

Mesane Kanser Ameliyatları

Radikal Sistektomi
(Mesanenin tamamen çıkarılması)

BÖBREK TAŞLARINDA MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİLER

Üriner sistem taş hastalığı, üriner infeksiyonlar ve prostat hastalıklarından sonra üriner sistemin en sık rastlanan sorunudur.

Son 20-30 yıl içinde böbrek taşı görülme sıklığında bir artış olduğu bildirilmektedir.

devamı için tıklayınız...

Taş Hastalıklarında Minimal İnvaziv Tedaviler

  • PCNL (Perkütan nefrolitotripsi; Kapalı böbrek taş ameliyatları)
  • Üreterorenoskopi

devamı için tıklayınız...

PROSTAT İYİ HUYLU BÜYÜMESİ (BPH)

Prostat, erkeklerde idrar kesesinin hemen altında yer alan ve idrar borusunu çepeçevre saran bir salgı bezidir. Erişkinde kestane büyüklüğünde olan prostat 40 yaşlarından itibaren giderek büyümeye başlar.

Prostat büyürken idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engellemeye başlar. BPH veya dilimizde iyi huylu prostat büyümesi olarak bilinen bu hastalığın seyrinde, tıkanıklığın derecesine bağlı olarak hastalarda idrar yapmayla ilgili yakınmalar başlar.

devamı için tıklayınız...

Tedavi Seçenekleri

  • Medikal tedavi
  • Minimal invaziv tedaviler
  • Kapalı prostat ameliyatları (TUR-P)
  • Laser ameliyatları (Greenlight Laser)

devamı için tıklayınız...