Prostat Kanseri

Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. PSA testinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında azalma başlamıştır.

Böbrek Kanseri

Böbrek kanserleri böbreğin idrarı üreten kısmının (parankim) kanserleri ve idrarın toplandığı havuzcuktan (toplayıcı sistem) kaynaklanan kanserler olarak ikiye ayrılabilir. Burada öncelikle parankim kanserlerinden daha sonra da toplayıcı sistem kanserlerinden bahsedilecektir.

da Vinci

Standart Laparoskopik görüntüler tek bir kamera ile sağlanmakta ve 2 boyutlu görüntü vermektedir. Bu evlerinizde derinlik hissi olmayan televizyonların görüntüsüne benzemektedir.

Mesane Kanseri

Mesane tümörü erkeklerde kadınlardan 3 kat daha sık görülür. Erkeklerde prostat, akciğer ve kalın barsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülen kanserdir. Erkeklerde kanser vakalarının yaklaşık olarak %7’sini oluşturur.

Prof. Dr. Ali Rıza Kural

Prof. Dr. Ali Rıza Kural 1951 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Samsun’da tamamlayarak 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Tıp fakültesini bitirdikten sonra 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’nda ihtisas’a başladı.1979 yılında ihtisasını “Lenfanjiyografinin Üroloji’deki yeri” başlıklı teziyle tamamlayıp Erzincan Askeri Hastanesinde vatani görevini tamamladı. 1985 yılında İskoçya’nın “Edinburgh” kentinde “Western General Hospital”da 1 yıla yakın bir süre çalıştıktan sonra aynı yıl Doçent, ünvanını aldı. İskoçya’daki eğitimi süresince özellikle endoskopik yani kapalı prostat cerrahisi, endoskopik idrar yolu taşları cerrahisi (Perkütan Nefrolitotomi, Üreteroskopi) konularında Londra’daki “Institute of Urology” de yapılan eğitim kurslarına katıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ilk kapalı böbrek taşı ameliyatlarını 1986 yılında uygulamaya başladı. Yine aynı yıllarda prostatın iyi huylu büyümesinde “TURP” olarak anılan kapalı ameliyat yöntemini de uygulamaya başladı.

Günümüze kadar 4.000’i civarında TURP, yine benzer sayılarda Perkütan Nefrolitotomi ve Üreteroskopi ameliyatlarını başarıyla uygulamıştır.

Prostat İyi Huylu Büyümesi (BPH)

Prostat bezi, erkeklerde idrar kesesinin hemen altında bulunmaktadır ve idrarın idrar kesesinden dışarı atıldığı üretra denilen kanalı çevreler.

Prostat Kanseri

Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir.

Mesane Kanseri

Mesane tümörü erkeklerde kadınlardan 3 kat daha sık görülür. Erkeklerde prostat, akciğer ve kalın barsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülen kanserdir.

Böbrek Kanseri

Böbrekler vucudumuzun her iki yanında, karın arka bölgesinde bulunan ve kanı süzme görevi yapan organlarımızdır.

Böbrek Taşı

30 yıl içinde böbrek taşı görülme sıklığında bir artış olduğu bildirilmektedir. Bu artışın kesin sebebi bilinmemekle birlikte beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklere ve az sıvı alımına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Diğer Ürolojik Hastalıklar

Sistit idrar kesesinin (mesane) enfeksiyonudur. İdrar yolları ve üreme sisteminde en sık görülen hastalıklardan biridir.

da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi

da Vinci robotik cerrahi sistemi ise her bir gözümüze ayrı ayrı gelen yüksek çözünürlüklü iki adet fiber optik kameradan oluşmaktadır.

da Vinci Robotik Prostatektomi

Türkiye’de ilk robotik ürolojik cerrahi programı, Prof. Dr. Ali Rıza Kural tarafından 2005 yılında başlatılmıştır. Bugüne dek,robotik üroloji programının 8.yılında 800’den fazla Robotik radikal prostatektomi operasyonu…

Greenlight Lazer

Prostat, yalnızca erkeklerde bulunan, idrar kesesinin altında yer alan ve idrar yolunu çepeçevre saran bir salgı bezidir. İlerleyen yaşla beraber bu organ büyümeye başlar ve prostat dokusu büyürken idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engeller