Türkiye’de Ürolojik Robotik Cerrahi

Türkiye’de ilk robotik ürolojik cerrahi programı, Prof. Dr. Ali Rıza Kural tarafından 2005 yılında başlatılmıştır. Bugüne dek,robotik üroloji programının 8.yılında 800’den fazla Robotik radikal prostatektomi operasyonu, 150’yi aşkın Robotik böbrek ameliyatı ve 50’den fazla mesane ve üreteri ilgilendiren robotik ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kural ve ekibi Qatar/Doha, Hamad hospital – Yunanistan/Atina’da Metropolitan ve Hygea hastaneleri ve Ankara’da SSYB hastanesindeki Robotik Üroloji programlarına eğitmen olarak katkıda bulunmuşlardır. Dr Kural ve ekibi, 2009 yılında İtalya’nın Padova kentinde yapılan 6. Avrupa Robotik Üroloji Sempzyumunda, canlı bir Robotik Böbrek ameliyatını da başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Dr. Kural yurt içi ve yurt dışındaki bir çok toplantılarda robotic cerrahi ile ilgili konuşmalar ve oturum başkanlıkları yapmıştır ( Istanbul Robotic Urology Symposium 2009/2010, WCE 2009/2010, ERUS 2008/2009/2010,2011,2012, 21th Videourology 2010-Marsa Alam/Egypt, Güney Afrika, SAES 2010 ) .Ocak 2010 tarihinden itibaren Avrupa Robotik Üroloji Derneği ( ERUS ) board’unda yer alan Dr Kural, 4-8 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 30. Dünya Endoüroloji Kongresi (WCE 2012) ‘ne başkanlık yapmış olup, 2000’i uluslararası olmak üzere toplam 2600 katılımcı ile kongre tarihinde bir rekora ulaşılmıştır. Ülkemizde ilk kez bu kongrede canlı robotik ameliyatlar 3-Boyutlu olarak kongre merkezine aktarılmış ve bilimsel düzeyde büyük bir başarı sağlanmıştır.

Prof Dr Ali Rıza Kural, halen Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Üroloji Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prostat kanserinin tedavisinde bir çok farklı tedavi alternatifi mevcuttur. Hormonal tedavi, Radyoterapi, Radikal prostatektomi bunlardan başlıcalarıdır. Radikal prostatektomi operasyonu geçiren iyi diferansiye tümörlü hastaların 10 yıllık hastalığa özgü sağ kalım oranları %90’ın üzerindedir. Bu nedenle radikal prostatektomi operasyonu en çok tercih edilen tedavi şeklidir. Geleneksel olarak radikal prostatektomi operasyonları büyük bir cerrahi kesi ile yapılmaktadır. Bu da hastanın operasyondan sonra geç sürede iyleşmesine, daha uzun süre hastanede yatmasına, daha fazla yara enfeksiyonu riskine maruz kalmasına vehastada büyük bir yara izine yol açmaktadır. AncakRobotik Prostatektomide çok küçük mini kesiler ile operasyon yapılabilmekte ve böylece hastalara daha az travmatik bir minimal invaziv tedavi alternatifi sunulmaktadır.

 

da Vinci Robotik Prostatektomi

Robotik Radikal Prostatektominin avantajları

• Daha az kan kaybı

Robotik radikal prostatektomi operasyonlarında batıngazla şişirilmektedir. Bu gaz basıncından dolayı kanamalar oldukça azalmaktadır. Operasyonun bitiminde gaz batından boşaltılmaktadır. Ayrıca 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü ve operasyon alanını büyütebilen kameralar yardımı ile kanama alanları daha net olarak görülmekte ve kanamalar erkenden durdurulabilmektedir.

• Daha az hastanede kalış süresi

Robotik cerrahideki daha küçük ameliyat kesisinden ve daha az kan kaybından dolayı hastalar açık operasyonlara oranla çok daha erken hastaneden taburcu edilebilmektedir.

• Daha az ağrı

Küçük mini kesiden dolayı hastalar açık operasyonlara oranla daha az ağrı hissetmektedirler.

• Daha iyi kanser kontrolü

3 boyutlu yüsek çözünürlüklü görüntü ve 7 derece hareket edebilen enstrümanlar yardımı ile cerrah robotik prostatektomide kanserli prostat dokusunu daha net olarak görüp disseke edebilmektedir. Robotik cerrahide prostatın apikal bölgesiçok daha iyi ve net bir şeklide görülmekte ve kesilmektedir. Bunun neticesinde cerrahi sınır pozitiflikleri önemli ölçüde azalmaktadır.

da Vinci Robotik Prostatektomi

• Daha iyi idrar kontrolü

Robotik prostatektomide daha iyi idrar kontrol oranları sağlanmaktadır. Daha iyi bir görüntünün olması, daha az kanamanın olması ve daha uzun bir üretral uzunluğun bırakılabilmesi daha iyi idar kontrolünü sağlayansebeplerin başında gelmektedir.

da Vinci Robotik Prostatektomi videosunu seyretmek için tıklayınız

© 2017 - Ali Rıza Kural