Böbreklerden köken alan kanserlere böbrek kanseri denmektedir. Erişkin tümörlerinin %3 kadarını oluşturmakta ve genellikle 50-70 yaşları arasında görülmektedir. Böbrek tümörünün tedavisi hastanın yaşı, sağlık durumu ve kanserin evresine göre belirlenir. Erken dönemde teşhis edilen böbrek kanserlerinde birinci basamak tedavi radikal nefrektomidir. Böbrek kanserleri kemoterapi ve radyoterapiye genellikle dirençlidirler.

Robotik Radikal Nefrektomi

Radikal Nefrektomi operasyonu geleneksel olarak büyük bir cerrahi kesiyle açık operasyon şeklinde yapılmaktadır. Robotik cerrahide ise robotik kolların hastanın vucuduna yerleştirildiği deliklerin oluşturduğu milimetrik kesiler bulunmaktadır.

Robotik Radikal Nefrektomi
Robotik Radikal Nefrektomin Avantajları

  • Daha az ağrı
  • Daha az kan kaybı
  • Daha az hastanede kalış süresi
  • Daha küçük kesi
  • Daha hızlı iyileşme ve normal aktivitelere dönüş

© 2017 - Ali Rıza Kural