30 yıl içinde böbrek taşı görülme sıklığında bir artış olduğu bildirilmektedir. Bu artışın kesin sebebi bilinmemekle birlikte beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklere ve az sıvı alımına bağlı olduğu düşünülmektedir. Böbrek taşı nasıl oluşur? Böbrekler vücudumuzun filtre sistemi olarak çalışırlar. Kan sürekli olarak böbreklerden süzülürken yararlı maddeler emilir, istenmeyen maddelerse idrarla dışarı atılır. Genellikle idrar çok konsantre (yoğun)…

Mesane Tümörleri (İdrar Kesesi Tümörleri) Mesane tümörü erkeklerde kadınlardan 3 kat daha sık görülür. Erkeklerde prostat, akciğer ve kalın barsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülen kanserdir. Erkeklerde kanser vakalarının yaklaşık olarak %7’sini oluşturur. Kadınlarda en sık görülen dokuzuncu kanserdir ve tüm kanser vakalarının %2.5’ini oluşturur. Mesane kanseri çocukluk dahil her yaşta olabilir. Ancak genellikle orta…

Türkiye’de Ürolojik Robotik Cerrahi Türkiye’de ilk robotik ürolojik cerrahi programı, Prof. Dr. Ali Rıza Kural tarafından 2005 yılında başlatılmıştır. Bugüne dek,robotik üroloji programının 8.yılında 800’den fazla Robotik radikal prostatektomi operasyonu, 150’yi aşkın Robotik böbrek ameliyatı ve 50’den fazla mesane ve üreteri ilgilendiren robotik ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kural ve ekibi Qatar/Doha, Hamad hospital – Yunanistan/Atina’da Metropolitan…

Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. Yapılan araştırmalar erkeklerin % 14’ünün yaşamları boyunca Prostat Kanserine yakalanacağını göstermişlerdir. PSA (prostat spesifik antijen) testi ile prostat kanserinin erken tanısı olasıdır. PSA testinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında azalma başlamıştır. Prostat kanserinin tanı…

Prostat, yalnızca erkeklerde bulunan, idrar kesesinin altında yer alan ve idrar yolunu çepeçevre saran bir salgı bezidir. İlerleyen yaşla beraber bu organ büyümeye başlar ve prostat dokusu büyürken idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engeller. Bu hastalığın seyrinde, tıkanıklığın derecesine bağlı olarak hastalarda idrar yapmayla ilgili şikayetler başlar. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi veya tıbbi…

Prostat’ın işlevi ve yapısı Prostat bezi, erkeklerde idrar kesesinin hemen altında bulunmaktadır ve idrarın idrar kesesinden dışarı atıldığı üretra denilen kanalı çevreler. Erişkin bir erkekte prostat bezinin ağırlığı 25-30 gram civarındadır. Prostatın başlıca görevi, meninin sıvı olan kısmını imal edip cinsel boşalma sırasında bu sıvının dışarı atılmasına yardımcı olmaktır. Prostat bezi 40’lı yaşlardan itibaren giderek…

Prof. Dr. Ali Rıza Kural 1951 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Samsun’da tamamlayarak 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ne girdi. Tıp fakültesini bitirdikten sonra 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı‘nda ihtisas’a başladı ve 1979 yılında ihtisasını “Lenfanjiyografinin Üroloji’deki yeri” başlıklı teziyle tamamlayıp Erzincan Askeri Hastanesinde vatani…

© 2017 - Ali Rıza Kural